HVA ER GOD BYPOLITIKK?

Bysentrum spiller en avgjørende rolle i egen kommune og region for å nå målsetningene om en bærekraftig utvikling, verdiskapning, tilhørighet og bolyst.

Byutvikling er både en profesjon og allemannseie. Sjelden går debattene høyere enn rundt små og store byutviklingssaker – gjerne når vedtak allerede er fattet og anledningen til endringer er minimert. Ofte tas det også viktige politiske avgjørelser som påvirker byutviklingen, men som ikke får den oppmerksomheten de fortjener. Norsk Sentrumsutvikling og våre 38 medlemmer ønsker å bidra til at viktige saker som påvirker sentrumsutviklingen kommer tidlig nok på dagsorden og at det viktige politiske arbeidet blir synliggjort og forstått.

Utviklingen av bysentrum er i stor grad politisk styrt. Gjennom politiske vedtak legges rammene for utviklingen og gjennom politiske satsningsområder løftes mulighetene fram til realisering! 

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) og medlemsforeningene i deltagerbyene ønsker å gi heder og oppmerksomhet til det partiet i byen som fører den beste bypolitikken.

Fram mot lokalvalget høsten 2023 arrangerer vi derfor AKSJON BYPOLITIKK der vi avdekker hvilket parti som på best måte prioriterer satsningsområder og -saker som vil gi en styrket utvikling av eget bysentrum. 

Første del av aksjonen er å gi partiene nyttige innspill nå i sluttspurten av programarbeidet. Vi inviterer her til åpne møter i:

Kristiansand
Tirsdag 20. september kl. 19:00-21:00
Påmelding

Porsgrunn
Onsdag 21. september kl. 19:00-21:00
Påmelding

Fredrikstad
Torsdag 22. september kl. 19:00-21:00
Påmelding

Bodø
Tirsdag 27. september kl. 19:00-21:00
Påmelding

Mandal
Onsdag 28. september kl. 19:00-21:00
Påmelding

Stavanger
Torsdag 29. september kl. 19:00-21:00
Påmelding

Her vil NSU og medlemsforeningene presentere sentrale elementer i en god bypolitikk som både er allmenngyldige for alle byer og spesifikke for hver by. God anledning til å komme med kommentarer og innspill!

Velkommen! Gå ikke glipp av anledningen til å styrke byen din :-) Husk påmelding!