Arrangementer

NSU holder jevnlige digitale fagmøter og fysiske samlinger for medlemmer. Innimellom åpner vi også disse for interesserte som ikke er medlemmer. Se listen av nyeste gjennomførte og planlagte arrangementer.
 

Moderniseringsdirektivet med vekt på salgsmarkedsføring
Tirsdag 30. januar 2024 - digitalt

Årets første temamøte 2024 har vi viet et tema som i størst grad er knyttet til handel & service: Moderniseringsdirektivet, med spesiell vekt på salgsmarkedsføring. Vi er glade for å ha fått advokatene Trygve M. Gravdahl og Margrethe W. Hemstad fra Bing Ræder, til å fortelle oss hva Moderniseringsdirektivet er, når må næringslivet forholde seg til dette og hvordan påvirkerdette salgsmarkedsføringen og hva er evt. reaksjoner ved overtredelse? For medlemmer i NSU og deres medlemmer - påmelding via kalender. 
 

HEIA SENTRUM!
Mandag 4. mars - fysisk møte i Oslo

Vi gleder oss til å bruke en dag sammen med dere, der vi får påfyll og inspirasjon fra gode eksempler og mulige nye virkemidler, samtidig som vi utveksler ideer og erfaringer fra det arbeidet vi gjør i hver våre byer!

Vi starter ut med å se på utviklingen i noen av rammeforutsetningene for byliv og deretter dykker vi ned i gode eksempler på hvordan vi selv kan påvirke utviklingen. I tillegg til forberedte innlegg, vil det bli god anledning til å snakke sammen og dele andre tips & erfaringer – både i lunsjen, på befaringen og på en kveldssamling. Samlingen er åpen for ikke-medlemmer.
Program og påmelding