Arrangementer

NSU holder jevnlige digitale fagmøter og fysiske samlinger for medlemmer. Innimellom åpner vi også disse for interesserte som ikke er medlemmer. Se listen av nyeste gjennomførte og planlagte arrangementer.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Møteserie våren 2024
Kontroversielle transporttiltak – hva betyr de for byen din?

Lær av forskning fra ledende norske mobilitetsforskere og diskuter konsekvensene med kolleger.

I økende grad ser vi protester mot enkelte typer transporttiltak i byer og tettsteder. Å konvertere parkeringsplasser til byrom eller sykkelfelt, etablering av gågater eller innsnevring av gater for å gjøre dem bedre for syklister og fotgjengere, kan være kontroversielt og politisk vanskelig å gjøre – men stadig mer på dagsorden i by- og tettstedsutviklingen.

TRANSPOL-prosjektet, ledet av Høgskolen i Molde og finansiert av Norges Forskningsråd, har studert offentlig deltakelse og protest mot disse tiltakene, og hvordan disse kan påvirke politikernes holdninger til dem, i tettsteder i Norge, Sverige og Danmark.

Norsk Sentrumsutvikling har gleden av å tilby medlemmene muligheten til å høre en presentasjon fra en av prosjektets forskere. Dette som et utgangspunkt for en lokal diskusjon mellom interessenter i din by om denne typen transporttiltak, spesielt med spørsmål som:
 
  • Når og hvorfor forårsaker slike tiltak protest (og når gjør de ikke det)?
  • Hvordan kan protester håndteres og konflikt reduseres, samtidig som synspunkter kan komme til uttrykk?
  • Er nye former for offentlig medvirkning avgjørende og i så fall hvordan skal disse se ut? Hvordan endrer de protestene formen på tiltakene på bakken – hvordan reagerer politikerne?
  • Hva skjer med protester når tiltak er iverksatt?

Det vil bli gjennomført 5-6 digitale møter ila våren 2024. Dere stiller med 5-10 interessenter (fordelt mellom offentlige og private) som ønsker å høre om TRANSPOL-prosjektet og deretter diskutere disse spørsmålene videre i ditt nærområde. I utgangspunktet er det ‘første mann til mølla’. Alle NSU-medlemmer vil deretter bli invitert til et digitalt plenumsmøte tidlig høst. Alle møtene er gratis.

Ønsker dere å være én av byene/tettstedene som gjennomfører egne digitale møter med TRANSPOL-prosjektet våren 2024? SEND MELDING HER
 
GJENNOMFØRTE ARRANGEMENTER 2024


HEIA SENTRUM!
Mandag 4. mars - fysisk møte i Oslo

Vi gleder oss til å bruke en dag sammen med dere, der vi får påfyll og inspirasjon fra gode eksempler og mulige nye virkemidler, samtidig som vi utveksler ideer og erfaringer fra det arbeidet vi gjør i hver våre byer!

Vi starter ut med å se på utviklingen i noen av rammeforutsetningene for byliv og deretter dykker vi ned i gode eksempler på hvordan vi selv kan påvirke utviklingen. I tillegg til forberedte innlegg, vil det bli god anledning til å snakke sammen og dele andre tips & erfaringer – både i lunsjen, på befaringen og på en kveldssamling. Samlingen er åpen for ikke-medlemmer. PROGRAM

Moderniseringsdirektivet med vekt på salgsmarkedsføring
Tirsdag 30. januar 2024 - digitalt

Årets første temamøte 2024 har vi viet et tema som i størst grad er knyttet til handel & service: Moderniseringsdirektivet, med spesiell vekt på salgsmarkedsføring. Vi er glade for å ha fått advokatene Trygve M. Gravdahl og Margrethe W. Hemstad fra Bing Ræder, til å fortelle oss hva Moderniseringsdirektivet er, når må næringslivet forholde seg til dette og hvordan påvirkerdette salgsmarkedsføringen og hva er evt. reaksjoner ved overtredelse? For medlemmer i NSU og deres medlemmer - påmelding via kalender.