Aksjon BYPOLITIKK Bodø - juryens begrunnelse

Partiprogrammet som juryen vurderer som det beste for Bodø sentrum har innledningsvis en rekke temaområder som tilsynelatende i liten grad omhandler sentrumsutviklingen. I enkelte av deltemaene er det imidlertid konkrete tiltak som nytt sykehjem i sentrum og universell utforming.

I kapitlene om Bolig, Klima, energi, blågrønn utvikling og Samferdsel og infrastruktur nevnes en rekke tiltak der enkelte også kan påvirke sentrumsutviklingen i positiv retning, selv om det ikke presiseres særskilt. Her kommer det imidlertid også helt konkrete satsninger som å ‘Styrke sentrumskjernen ved å bygge bærekraftig tett og høyt’.

Juryen blir likevel holdt litt på pinebenken i sin søken etter en sentrumssatsning før det kommer et helt eget kapittel om Løft for bykjernen. Her tillegger programmet Bodø kommune et stort ansvar, sammen med gårdeiere og næringsdrivende, for å sikre en attraktiv bykjerne. Parkering får størst oppmerksomhet, men også boligutbygging og tiltak for studenter framheves. Det ligger også en mer åpen invitasjon om å være positive til tiltak som gjør bykjernen i Bodø mer attraktiv. Gode offentlig-private samarbeid vil sikkert kunne gi dette mer innhold.

Partiprogrammets kapitler om Kultur, trossamfunn, idrett og reiseliv inneholder også en rekke tiltak som vil bidra til å styrke bysentrum, selv om dette ikke blir direkte framhevet.

Juryen ser i det hele at programmet inneholder mange tiltak som vil bidra til å styrke Bodø sentrum, men at koblingen mellom prioriterte satsninger og utviklingen av Bodø sentrum med små grep kunne vært synliggjort tydeligere.

Tross denne påpekningen, opplever juryen at partiprogrammet er tydelig på viktigheten av en positiv utvikling av Bodø sentrum og er samlet klare på at:

Bodø Høyre
har det beste partiprogrammet for Bodø sentrum!
Tilbake