DETTE ER NORSK SENTRUMSUTVIKLING

Sentrum er byens hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, kultur og opplevelser.

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) arbeider for at næringsliv, berørte myndigheter og forvaltningsorganer skal tilrettelegge og optimalisere rammevilkårene for en dynamisk og økonomisk bærekraftig sentrumspolitikk. Det er et mål for NSU å vitalisere byens sentrum.

LES MER

SENTRUMSKONFERANSEN
Programmet for årets konferanse er klart, påmeldingen har åpnet og du er hjertelig velkommen!
Nytt & Nyttig
Utvalgte saker om NSU, medlemmene og sentrumsutvikling

SAMARBEIDSPARTNERE

Derfor er vi medlemmer

Sentrumskonferansen 2021
Heder og ære på Sentrumskonferansen
Sentrumskonferansen 2020
NSU på Næringskomiteens budsjetthøring