URBANITET OG BYLIV
Top Image

AKSJON BYPOLITIKK

Fram mot lokalvalget 2023 vil NSU løfte fram det politiske arbeidet for en styrket sentrumsutvikling. Byene som er med i denne runden er:

Bodø, Fredrikstad, Kristiansand, Mandal, Porsgrunn og Stavanger.

Les mer

DETTE ER NORSK SENTRUMSUTVIKLING

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) er en medlemsorganisasjon for norske sentrums-/næringsforeninger og kommuner. Sammen tilbyr vi et kompetansenettverk med bransjekolleger som er inspirerende, støttende og utviklende. NSU påvirker rammevilkårene for positiv utvikling av sterke by- og tettstedssentrum og gir medlemmene nyttige verktøy og fellesløsninger til utvikling av eget by- og tettstedssentrum.

Les mer
Top Image

MEDLEMMER

Norsk Sentrumsutvikling er en medlemsorganisasjon med 38 sentrums-/næringsforeninger, grunneiersammenslutninger og kommuner over hele landet der NSU skal fremme medlemmenes interesser gjennom aktiv samhandling og samarbeid.
NSU medlemmer
Top Image

VEILEDER SENTRUMSREGNSKAP

Et sentrumsregnskap skal gjøre byer og tettsteder i stand til å følge opp sentrumsutviklingen jevnlig, og gjennom monitorering av egen sentrumsutvikling være i stand til  fatte de riktige beslutninger for en positiv utvikling.
Les mer her

SAMARBEIDSPARTNERE

SAMARBEIDS-PARTNERE

logo1
logo2
logo3