Aksjon BYPOLITIKK Porsgrunn - juryens begrunnelse

Partiprogrammet som juryen vurderer som det beste for Porsgrunn sentrum er helt konkrete på at ‘Porsgrunn skal ha et levende sentrum med elva som samlende midtpunkt’.

Programmet er videre konkret på at det innebærer utvikling av flere bynære boligtomter og fortetting av sentrum. Det gir også helt konkrete virkemidler på hvordan å få ned kostandene for å kjøpe mindre leiligheter i sentrum.

Det prioriteres også at strandpromenaden skal videreutvikles inkl. smug og snarveier, for på den måten vende byrommet og næringslivet mot elven. Programmet har i seg konkrete tiltak på gjestebrygga. Partiet er positive til etablering av et nytt parkeringshus i sentrum og fremhever i tillegg til parkering av vareleveranse er en viktig faktor for næringslivet i sentrum.

På et overordnet nivå vil sentrum også nytte godt av at det skal jobbes for en ny bypakke/byutviklingsavtale og nevner her også konkrete tiltak som skal prioriteres bla. jernbanestasjonen.

Partiprogrammet er ikke veldig konkret når det gjelder innhold i sentrum. Det pekes imidlertid på en rekke ordninger mot næringslivet, samt innenfor kultur og fritid, som kan komme Porsgrunn sentrum til gode og gjerne samkjøres med utviklingen av sjøpromenaden og andre konkrete sentrumssatsninger i programmet.

Partiprogrammet vektlegger en tillit til at samfunnet bygges nedenfra og trekker her spesielt fram engasjerte innbyggere og frivilligheten. Mot næringslivet vektlegges det mer effektiv kommunikasjon og saksbehandling. Juryen tenker det skal lite til at partiet tar med næringslivet, sammen med innbyggere og frivilligheten, i et tettere samarbeid.

Tross påpekninger på noen områder opplever juryen at partiprogrammet er tydelig på viktigheten av en positiv utvikling av Porsgrunn sentrum og er enstemmige på at:

Porsgrunn Høyre
har det beste partiprogrammet for Porsgrunn sentrum!
Tilbake