underjordisk-parkeringshus-gir-liv-i-sentrum

For 220 millioner kroner har byen fått 430 parkeringsplasser – fullstendig usynlig og uten sjenanse for noen av byens innbyggere der de handler på byens torg like ved Domkirken. Parkeringshuset ligger nemlig under det hele. Samtidig er mye av gateparkeringen fjernet med tilhørende oppussing og oppgradering av de mest sentrale gatene i sentrum.

– Vi gjør dette for å styrke sentrum i byen, sier ordfører Harald Furre, fordi vi har en offensiv politikk for å styrke sentrum.

Et sentral mål med det nye underjordiske parkeringshuset er også å demme opp for handelslekkasjen til det dominerende Sørlandssenteret rett utenfor bykjerne

– Handelen i Kvadraturen er viktig for oss, sier ordføreren. Uten handel dør sentrum i byen

Parkeringshuset er bygget av private investorer med stor sans for sentrums rolle som handelsplass og arena for byens borgere. Så leier kommunen grunnen under torget for én krone i de neste femti årene i et strålende offentlig – privat samarbeid for vitalisering av sentrum.

Kommunen har imidlertid ikke i utsikt å fjerne bilene helt fra gatene, men å skape en fornuftig balanse mellom privatbilen og offentlig kommunikasjon, dog slik at bilen skal ha en betydelig mindre dominerende plass i sentrum.