spennende-pilotprosjekt-i-fire-byer

VITALISERING AV SENTRUM

 Levende sentrum i byen forutsetter at mennesker faktisk bor, oppsøker og bruker sentrum. Dette er hovedfaktorene for at sentrum i byen skal være vitalt og attraktivt.

 Dette er også blant de konklusjoner som trekkes av Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) etter å ha undersøkt hvilke tiltak som må til for at sentrum i fire norske byer skal kunne utvikles til tiltrekkende arenaer for menneskene i byen.

Bodø (bildet), Drammen, Fredrikstad og Tromsø har vært pilotbyer i NSUs prosjekt med å avdekke konkrete tiltak for å vitalisere sentrum. Alle byene peker på boliger og fortetning i sentrum, tilrettelegging av bilfrie områder, estetisk oppgradering, publikumsrettede tilbud samt aktiviteter og bedre rammevilkår for handel.

En foreløpig oppsummering av tiltakene ble presentert på Sentrumskonferansen, mens den endelige rapporten over vitaliseringstiltak til etterfølgelse blir nå gjennomgått av styret i NSU. Blant de utfordringer byene står overfor er etablering av store kjøpesentre utenfor sentrum, uensartede åpningstider og dårlig butikkmix samt trusselen fra tiltagende netthandel. Skal sentrum vitaliseres må det først og fremst samarbeidsvilje til mellom de sentrale aktørene, kommunen, handelsnæringen og gårdeierne, samt enighet om mål og strategier.

Den endelige rapporten vil være tilgjengelig i RESSURSBANKEN på NSUs nettside straks den foreligger.