Årets konferanse går av stabelen 23. september i samarbeid med Nordic Edge Expo. Konferansen sendes digitalt fra Stavanger. Nærmere arrangementet vil det bli avklart om det også vil være mulig å møte fysisk. Hold av datoen – så kommer vi tilbake med program og påmelding i august! Deltagelse er gratis og billetten vil gjelde for alle fire dager under Expo (20.-23.09). For mer informasjon: https://nordicedge.org/expo/ PS! Sesjonen til Sentrumskonferansen går på norsk.