Velkommen til SENTRUMSKONFERANSEN 2020!

Før vi ante konturene av koronapandemien jobbet NSU med planene om at årets sentrumskonferanse skulle se framover, med arbeidstittelen ‘Hva venter oss?’ Tanken da var å se på hvilke megatrender og utviklingstendenser som ville påvirke bysentraenes muligheter og utfordringer i arbeidet med en positiv sentrumsutvikling. På vårparten var vi svært usikre på om det var mulig å gjennomføre årets konferanse – og arbeidet ble satt på hold. Vi var forberedt på en utsettelse til neste år. Med det var før vi forstod at vertskapsbyen Drammen virkelig hadde benyttet perioden godt til å bygge opp en kompetanse på digitale løsninger. Sammen kastet vi oss rundt og laget det vi mente var en robust modell, med seks satellittbyer der du kunne møte en mindre gruppe eller følge konferansen fra kontoret.

Nå har smitte-situasjonen dessverre utviklet seg slik at det heller ikke er ansvarlig å invitere til deltagelse i satellittene. Vi oppfordrer i stedet til at det tas lokale initiativ til å møtes i mindre samlinger, tilpasset restriksjonene hos dere. Og det vil fortsatt være mulig å følge programmet fra hjemmekontoret.

Prisene er justert og det er grupperabatter å hente for de som sitter sammen!

Programmet blir det samme i en litt komprimert versjon – nå over én dag – og vi vil fortsatt ha dialog med dere over nettet. Korona skaper en rekke utfordringer, men vi tillater ikke at det skal hindre Sentrumskonferansen å være en møteplass, kunnskapsformidler og diskusjonsarena du bare ikke vil gå glipp av!

Meld deg på, ta gjerne initiativ til venner og kollegaer om å samles og spre budskapet 🙂

PROGRAM

PÅMELDING

Og hold deg løpende oppdatert på FB-siden SENTRUMSKONFERANSEN