sentrumskonferansen-2017-i-kristiansand

Sentrumskonferansen, som for 2017 ble avholdt i Kristiansand 17.-18. oktober, er Norges viktigste møteplass for sentrumsutviklere

Det omfattende programmet ble godt mottatt av 170 deltakere fra næringsliv, sentrumsorganisasjoner, gårdeiere, offentlige beslutningstakere, arkitekter og entreprenører gjennom to hektiske dager i Kristiansand og scoret 8 av 10 poeng på deltakernes egen vurdering av konferansen.

I konferansens åpningsforedrag trakk ordfører Harald Furre frem de viktigste enkeltfaktorene i en offensiv politikk for sentrum av byen: Næringsutvikling, miljø, kulturell vekst, gode tjenester til innbyggerne, kompakt bysentrum og tjenlig infrastruktur. Foredraget ligger i NSUs ressursbank.

Sentrumskonferansen arrangeres av NSU i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i år med Kristiansand kommune og gårdeierforeningen og sentrumsforeningen i Kvadraturen som lokalt vertskap. Arrangementet ble meget vellykket.

Sentrumskonferansen i 2018 blir arrangert i Trondheim 18.-19. september.

Se velkomstfilmen til Trondheim i NSUs RESSURSBANK.