SAMARBEID

NSU samarbeider tett med en rekke offentlige og private instanser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

NSU samarbeider nært med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som yter økonomisk støtte til NSUs prosjekt- og konferansevirksomhet. I arbeidet med å vitalisere sentrum, har NSU gjennomført et treårig prosjektsamarbeid med (tidligere) Miljøverndepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet for utredning og tilrettelegging av en norsk BID-ordning.

Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR)

NSU har gjennomført prosjektsamarbeid med NIBR om aktuelle tiltak og virkemidler for vitalisering av sentrum i fire pilotbyer – Bodø, Drammen, Fredrikstad og Tromsø. I 2019 kartlegger NIBR offentlig / privat samarbeid om sentrumsutvikling i norske byer. Resultatet av kartleggingsarbeidet vil bli presentest på Sentrumskonferansen i Bodø 24.-25. september (se program og påmelding annet sted).   

Internasjonale samarbeidspartnere

Internasjonalt samarbeider NSU med Associaton of Town and City Management (ATCM) i Storbritannia og Gibbons Consultancy i Liverpool samt Svenska Stadskärnor og Living Cities i Danmark.

Nasjonale samarbeidspartnere

I Norge har NSU disse foretrukne samarbeidspartnere:

NSUs medlemmer tilbys rådgiving og gode rabattordninger hos NSUs foretrukne samarbeidspartnere