Top Image

Samarbeidspartnere

NSU samarbeider tett med en rekke offentlige og private instanser. NSU sine medlemmer tilbys rådgiving og gode rabattordninger hos våre foretrukne samarbeidspartnere.

Side Image

Placewise


NSU og Placewice har inngått et samarbeid om etablering av kundeklubb, nettsider mv.

Side Image

MK Illumination

NSU samarbeider tett med MK Illumination AS når det gjelder vinter- og julebelysning.

Side Image

IMAS

NSU samarbeider tett med IMAS AS når det kommer til trafikk- og publikumstelling/registrering.

Side Image

Kommunal- og distriktsdepartementet

NSU har gjennom flere år hatt et konstruktivt samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet som også har gitt økonomisk støtte til NSUs prosjekt- og konferansevirksomhet etter søknader. I arbeidet med å vitalisere sentrum har NSU gjennomført et treårig prosjektsamarbeid med (tidligere) Miljøverndepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet for utredning og tilrettelegging av en norsk BID-ordning.