Utvikling og drift av sentrum

Miljøverndepartementet - Temarapport (2007)

Hvorfor BID?

Utredningsmomenter – KMD (2014)

Anbefaling av BID – Trondheim kommune

Protokoll fra formannskapet (2014)

Anbefaling av BID – Hovedorganisasjonen Virke

Anbefaling til statsråden (2014)

Etablering av BID-ordning i sentrum

Presentasjon av (2014)

Bærekraftige byer og sterke distrikter

Høringsuttalelse fra NSU – anbefaling av BID (2016)

BID – Toronto

Rapport NSU (2012)

BID – Liverpool og Birmingham

Rapport NSU (2012)

BID – Internasjonale løsninger

Erfaringer og eksempler fra utvalgte land og byer (2012)

BID – Danmark

Er Business Improvement District aktuelt i Danmark? (2014)

BID – Bristol

Rapport NSU (2012)

Nye boliger i sentrum

Britt Irene Nordahl (2013)

Er sentrum et sted å bo?

Martin Mæland (2011)

Boligprosjekters betydning for byliv

Samfunnsøkonomisk analyse – Rapport 27 (2016)

Bærekraftig bypolitikk

Faglig råd – Midtveisrapport (2013)

Den moderne bærekraftige byen

Miljøverndepartementet (2013)

Økonomisk bærekraftige bysentra

Magnus Skjelmo Kristiansen (2016)

Bærekraftige byer og sterke distrikter

Stortingsmelding 18 (2016 -2017)

Å være gårdeier i Molde sentrum

Randi Thomassen (2011)

Å være gårdeier i sentrum

Svein Erik Nordbotten (2012)

Strategi for sentrumsutvikling

Jan Willy Føreland (2015)

Ansvarlig eierskap i sentrum

Jan Willy Føreland (2016)

Levende lokaler

Prosjektrapport NIBR (2017)

Å være gårdeier – Handel, næring, eierstruktur

Ole Eidem (2016)

Kartlegging av endringer i omsetningsutviklingen innenfor detaljvarehandel i et utvalg norske bysentra for 2008-2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Når kunden alltid har nett – hovedpunkter

Bjørn Næss (2019)

Handelsnæringen – når kunden alltid er på nett.

Stortingsmelding nr. 9 (2018-2919)

Byberetning for Bergen 2017

Handelens betydning for et vitalt bysentrum

Harald Jachwitz Andersen (2018)

Integrering av handel i byer

Trafikverket – Sverige (2011)

Forutsetninger for handel i sentrum

Gunnar Larssen (2011)

Handel i fremtidens byer

Odd Gisholt (2013)

Handlevaner i norske byområder

YouGov (2013)

Uten handel – ingen by

Julie Holck (2013)

Detaljvarehandel i 20 bykommuner

TØI-rapport 1303 (2014)

Sentrum som arena for den gode handel

Peter Butenschøn (2014)

Sentrum som arena for handel og næring

Kjersti Visnes Øksenholt (2014)

Varehandelens betydning for samfunnsregnskapet

OHF-rapport (2014)

Hvordan styrke sentrum som etableringsarena for handel og service

TØI-rapport 1334 (2014)

Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum

Aud Tennøy (2015)

Søndagsåpne butikker i Norge – Sammendrag

Sammendrag av høringsuttalelse (2015)

Søndagsåpne butikker i Norge

Sammendrag av høringsuttalelse (2015)

Handel og sentrumsutvikling – Porsgrunn

Porsgrunn Min By (2016)

Sentrumsregnskap – Trondheim

Midtbyen Management (2016)

Sentrumsregnskap – Bodø

Handels- og reisevaneundersøkelse (2016)

Handlevaneundersøkelse – Fredrikstad

Fredrikstad Næringsforening (2016)

Handels- og reisevaneundersøkelse – Bodø

Sentio Research Norge (2016)

Konkurransedyktig sentrumshandel

Kjell Arne Græsdal og Stine Ferguson (2016)

Varehandelsrapporten – Haugesund

SpareBank 1 (2017)

Virtuell shopping

Ole Vinje (2014)

Faktabasert kunnskap om handel

Stine Ferguson (2017)

Vitalisering av sentrum – Prosjektrapport

Bodø, Drammen, Fredrikstad og Tromsø (2018)

Hvorfor byer må ha et sentrum

Odd Midtskog (2011)

Levende byer

Julie Holck (2015)

Levende og livskraftige bysentra

Ole Martin Lund (2015)

Kan et levende sentrum i byen skapes?

Lena Lindström (2015)

Forutsetninger for et levende sentrum

Victor Norman (2015)

Levende steder og livfulle byer

Björn Bergman (2016)

NSUs vitaliseringsprosjekt i fire norske byer

Ragnhild Skogheim / NIBR (2017)

Kan sentrum i den gode byen skapes?

Kristin Gustavsen (2017)

Sentrumslederrollen

Nina Ledang (2016)

Organisering av sentrumsorganisasjonen

Tom Søgård (2016)

Successful Town Centers

Association of Town and City Management (2017)