ressursbank
Bærekraftige byer og sterke distrikter

Høringsuttalelse fra NSU – anbefaling av BID (2016)

Etablering av BID-ordning i sentrum

Presentasjon av (2014)

Anbefaling av BID – Hovedorganisasjonen Virke

Anbefaling til statsråden (2014)

Anbefaling av BID – Trondheim kommune

Protokoll fra formannskapet (2014)

Hvorfor BID?

Utredningsmomenter – KMD (2014)

Utvikling og drift av sentrum

Miljøverndepartementet - Temarapport (2007)

BID – Danmark

Er Business Improvement District aktuelt i Danmark? (2014)

BID – Internasjonale løsninger

Erfaringer og eksempler fra utvalgte land og byer (2012)

BID – Toronto

Rapport NSU (2012)

BID – Liverpool og Birmingham

Rapport NSU (2012)

BID – Bristol

Rapport NSU (2012)

Boligprosjekters betydning for byliv

Samfunnsøkonomisk analyse – Rapport 27 (2016)

Nye boliger i sentrum

Britt Irene Nordahl (2013)

Er sentrum et sted å bo?

Martin Mæland (2011)

Bærekraftige byer og sterke distrikter

Stortingsmelding 18 (2016 -2017)

Økonomisk bærekraftige bysentra

Magnus Skjelmo Kristiansen (2016)

Den moderne bærekraftige byen

Miljøverndepartementet (2013)

Bærekraftig bypolitikk

Faglig råd – Midtveisrapport (2013)

Levende lokaler

Prosjektrapport NIBR (2017)

Å være gårdeier – Handel, næring, eierstruktur

Ole Eidem (2016)

Ansvarlig eierskap i sentrum

Jan Willy Føreland (2016)

Strategi for sentrumsutvikling

Jan Willy Føreland (2015)

Å være gårdeier i sentrum

Svein Erik Nordbotten (2012)

Å være gårdeier i Molde sentrum

Randi Thomassen (2011)

Handelens betydning for et vitalt bysentrum

Harald Jachwitz Andersen (2018)

Faktabasert kunnskap om handel

Stine Ferguson (2017)

Varehandelsrapporten – Haugesund

SpareBank 1 (2017)

Konkurransedyktig sentrumshandel

Kjell Arne Græsdal og Stine Ferguson (2016)

Handels- og reisevaneundersøkelse – Bodø

Sentio Research Norge (2016)

Handlevaneundersøkelse – Fredrikstad

Fredrikstad Næringsforening (2016)

Sentrumsregnskap – Bodø

Handels- og reisevaneundersøkelse (2016)

Sentrumsregnskap – Trondheim

Midtbyen Management (2016)

Handel og sentrumsutvikling – Porsgrunn

Porsgrunn Min By (2016)

Søndagsåpne butikker i Norge

Sammendrag av høringsuttalelse (2015)

Søndagsåpne butikker i Norge – Sammendrag

Sammendrag av høringsuttalelse (2015)

Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum

Aud Tennøy (2015)

Hvordan styrke sentrum som etableringsarena for handel og service

TØI-rapport 1334 (2014)

Varehandelens betydning for samfunnsregnskapet

OHF-rapport (2014)

Sentrum som arena for handel og næring

Kjersti Visnes Øksenholt (2014)

Virtuell shopping

Ole Vinje (2014)

Sentrum som arena for den gode handel

Peter Butenschøn (2014)

Detaljvarehandel i 20 bykommuner

TØI-rapport 1303 (2014)

Uten handel – ingen by

Julie Holck (2013)

Handlevaner i norske byområder

YouGov (2013)

Handel i fremtidens byer

Odd Gisholt (2013)

Forutsetninger for handel i sentrum

Gunnar Larssen (2011)

Integrering av handel i byer

Trafikverket – Sverige (2011)

Vitalisering av sentrum – Prosjektrapport

Bodø, Drammen, Fredrikstad og Tromsø (2018)

Kan sentrum i den gode byen skapes?

Kristin Gustavsen (2017)

NSUs vitaliseringsprosjekt i fire norske byer

Ragnhild Skogheim / NIBR (2017)

Levende steder og livfulle byer

Björn Bergman (2016)

Forutsetninger for et levende sentrum

Victor Norman (2015)

Kan et levende sentrum i byen skapes?

Lena Lindström (2015)

Levende og livskraftige bysentra

Ole Martin Lund (2015)

Levende byer

Julie Holck (2015)

Hvorfor byer må ha et sentrum

Odd Midtskog (2011)

Successful Town Centers

Association of Town and City Management (2017)

Organisering av sentrumsorganisasjonen

Tom Søgård (2016)

Sentrumslederrollen

Nina Ledang (2016)