Top Image

DETTE ER NORSK SENTRUMSUTVIKLING

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) er en medlemsorganisasjon for norske sentrums-/næringsforeninger og kommuner. Sammen tilbyr vi et kompetansenettverk med bransjekolleger som er inspirerende, støttende og utviklende. NSU påvirker rammevilkårene for positiv utvikling av sterke by- og tettstedssentrum og gir medlemmene nyttige verktøy og fellesløsninger til utvikling av eget by- og tettstedssentrum.

MEDLEMMER

Norsk Sentrumsutvikling har i dag 38 sentrums- og næringsforeninger over hele landet som medlemmer. Medlemsmassen er økende og vi tar gjerne imot flere - også kommuner! Ønsker du å vite mer om NSU og medlemskap? Se en presentasjon HER.
 

ADMINISTRASJON

NSUs administrasjon er i Stavanger og ledes av direktør Kristin Gustavsen.
 

STYRE

Styret i Norsk Sentrumsutvikling består av leder Kjell Arne Græsdal (Fredrikstad) og styremedlemmene Heidi Sørvig (Kristiansand), Veronica Kåring (Bodø), Cecilie B. Sørumshagen (Tønsberg) og Bjørn Næss (Oslo), med Linn Karoliussen Hvattum (Harstad) som vara.