Top Image

DETTE ER NORSK SENTRUMSUTVIKLING

Sentrum er byens hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, kultur og opplevelser.
 

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) arbeider for at næringsliv, berørte myndigheter og forvaltningsorganer skal tilrettelegge og optimalisere rammevilkårene for en dynamisk og økonomisk bærekraftig sentrumspolitikk. Det er et mål for NSU å vitalisere byens sentrum.

VIRKSOMHET

Norsk Sentrumsutvikling er en medlemsorganisasjon med 37 sentrums-/næringsforeninger over hele landet. Gjennom nettverket deler vi kunnskap og erfaringer til bruk i eget sentrumsarbeid. Sammen arbeider vi for at statlige og kommunale myndigheter skal gi rammevilkår for at sentrum i norske byer skal være attraktive arenaer for handel, tjenesteyting, opplevelse og boligetablering med funksjonell og miljøvennlig infrastruktur. NSUs arbeid er basert på fakta og erfaringsbasert kunnskap om sentrum norske byer og tettsteder.
 

ADMINISTRASJON

NSUs administrasjon er i Stavanger og ledes av direktør Kristin Gustavsen.
 

STYRE

Styret i Norsk Sentrumsutvikling består av leder Kjell Arne Græsdal (Fredrikstad Næringsforening) og styremedlemmene , Heidi Sørvig Kvadraturen, Steinar Kristoffersen (Bergen Sentrum AS), Veronica Kåring (Bodø), Cecilie B. Sørumshagen (Tønsberg) og Bjørn Næss (Oslo Handelsstands Forening).