om-nsu

VIRKSOMHET

Norsk Sentrumsutvikling er en medlemsorganisasjon med 45 sentrums-/næringsforeninger, grunneiersammenslutninger og kommuner over hele landet der NSU skal fremme medlemmenes interesser gjennom aktiv samhandling og samarbeid.

NSU arbeider for at statlige og kommunale myndigheter gjennom offensiv politikk skal gi rammevilkår for at sentrum i norske byer skal være attraktive arenaer for handel, tjenesteyting, opplevelse og boligetablering med funksjonell og miljøvennlig infrastruktur.

NSUs arbeid er basert på fakta og erfaringsbasert kunnskap om sentrum norske byer og tettsteder.

ADMINISTRASJON

NSUs administrasjon er i Bergen og ledes av adm. direktør Einar Kongsbakk.

STYRE

Styret i Norsk Sentrumsutvikling består av leder Tom Søgård (Drammen), nestleder Kristin Gustavsen (Stavanger) og styremedlemmene Harald Andersen (Kristiansand), Kjell Arne Græsdal (Fredrikstad), Lisbeth Iversen (Arendal) og Svein Erik Nordbotten (Trondheim).

VEDTEKTER