nsf

Norsk Sentrumslederforum (NSF) er en faglig møteplass for ledere og ansatte i norske sentrumsorganisasjoner. NSF møtes til vanlig to ganger hvert år og tilrettelegges og ledes av et samarbeidsutvalg bestående av
– Lena Nymark (Tromsø)
– Regine Hansen (Sarpsborg)