Sentrumskonferansen 2018 ble meget vellykket, og fikk høy score blant de om lag 150 deltakerne på konferansen. Med 80% tilfredshet både på gjennomføring og utbytte manifesterte Sentrumskonferansen i Trondheim seg som landets viktigste møteplass for aktiv sentrumsutvikling i norske byer og tettsteder.

Blant konferansens deltakere var politiske– og administrative beslutningstakere på ulike forvaltningsområder, representanter for næringsliv, sentrumsorganisasjoner og reiseliv, arkitekter og entreprenører så vel som gårdeiere, kjøpmenn og investorer. Program og samtlige foredrag og presentasjoner er gjort tilgjengelig på NSUs hjemmeside www.norsk-sentrumsutvikling.no i likhet med tidligere konferanser. Sentrumskonferansen i 2019 er lagt til Bodø 24. og 25. september