• Vi er en del av et større fellesskap.
 • Vi oppnår betydelige innkjøpsrabatter på materiell, f. eks julegatebelysning.
 • NSU er en flott koordinerende ressurs for norske sentrumsorganisasjoner.
 • NSU er en tydelig nasjonal stemme i større saker som angår oss lokalt.

Cecilie B. Sørumshagen
Tønsberg Sentrum

 • Fordi sentrum i byen er viktig for innbyggernes identitet.
 • Norske bysentrum har mistet mye av sin innflytelse for arbeid og handel.
 • De politiske partiene mangler relevant politikk for norske bysentrum og vi trenger vi et felles talerør for næringsaktørene i byene.

Kjell Arne Græsdal
Fredrikstad Næringsforening

 • Fordi NSU gir oss bred kunnskap om utvikling av sentrum.
 • Vi får del i et nasjonalt nettverk med nytteverdi i hverdagen. Det viktig å kunne utveksle erfaringer med kolleger i andre sentrumsorganisasjoner.
 • I vårt daglige samarbeid med kommunen er erfaringene fra NSU svært viktige.

Uno Arnesen
Byen Vår Kongsvinger

 • Vi får faglig påfyll hos kolleger i andre byer og vi står sterkere sammen enn hver for oss.
 • NSUs arbeid er basert på kunnskap og kvalitet, og gir oss verdifullt materiale i arbeidet med å gjøre sentrum i byen mer attraktivt.
 • NSU tilbyr gode møteplasser – som Sentrumskonferansen, studieturer og sentrumslederforum.

Irene Hagen
Kongsberg Næringsforum

 • NSU arbeider for at offentlige myndigheter og forvaltningsorganer skal bedre rammevilkårene for en bærekraftig sentrumspolitikk.
 • NSU gir oss tilgang til et viktig fellesnettverk for norske sentrumsorganisasjoner.
 • Norsk Sentrumslederforum er en viktig møteplass for ansatte i norske sentrumsorganisasjoner.

Elisabeth Teien
Sandefjord Byen Vår

 • NSU setter sentrumsutvikling på agendaen og bidrar til å styrke vårt lokale arbeid og vår troverdighet.
 • Vi får tilgang til nyttige kollega- og leverandørnettverk, samt viktige møteplasser som sentrumskonferansen, medlemsmøter og seminarer.
 • Vi blir sterkere sammen med NSU som koordinator for byene våre.
 • NSUs fakta- og kunnskapsbank er en viktig ressurs i vårt arbeid for attraktive bysentrum.

Hanne Gulbrandsen
Arendal by AS