Norsk Sentrumsutviklings utmerkelse Årets sentrum har som mål å inspirere og stimulere til positiv sentrumsutvikling i norske byer. Utmerkelsen tildeles hvert år den by som har utmerket seg i sitt arbeid for å vitalisere sentrum i byen.

Tre byer var nominert til Sentrumsprisen 2018: Bodø, Porsgrunn og Stavanger. På Sentrumskonferansen ble Bodø kåret til Årets sentrum i Norge i 2018.

De nominerte kandidatene var vurdert av en fagjury bestående av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Norsk Sentrumsutvikling samt norske gårdeiere og eiendomsforvaltere. I tillegg til fagjuryens vurdering ble det foretatt avstemning blant deltakerne på den nasjonale Sentrumskonferansen 2018, der altså den samlede avveining konkluderte med Bodø som Årets sentrum i Norge i 2018.

I juryens uttalelse fremheves at alle de nominerte er foregangsbyer i strategisk sentrumsutvikling. Om vinnerbyen heter det:
– er i sterk vekst og har tatt tydelige og modige grep i sin sentrumsutvikling
– har evnet å etablere et konstruktivt samarbeid mellom offentlige og private aktører
– har etablert en egen sentrumsorganisasjon som del av sin offensive satsing
– har arbeidet strategisk og langsiktig og har inkludert mange aktører
– ha gjennomført omfattende planlegging med samarbeid som bærende suksessfaktor.

Om Årets sentrum Bodø fremholder juryen:
En vital og levende by har vært målet for Årets sentrum, ikke minst når byens største arbeidsplass skulle nedlegges. Byens offensiv og langsiktighet har gitt resultater. Utviklingen har kommet som en konsekvens av store investeringer fra det offentlige, i form av infrastruktur, estetiske byrom og spennende, offentlige bygninger sammen med omfattende investeringer fra private i sentrale næringsbygg og boligbygging i sentrum. Sentrumsprosjektet har medført at byen har gått fra en situasjon hvor sentrum opplevedes som dødt og uten aktivitet til en situasjon med befolkningsvekst, fremtidstro og et betydelig mer attraktivt og vitalt sentrum.

Stolte vinnere av Sentrumsprisen 2018, ordfører Ida Pinnerød og sentrumsleder Mariell Israelsen, som sporenstreks inviterte byens borgere til stor kakefest i Bodø sentrum. Foto: Aleksander Ramberg

 

Se filmen fra Bodø sentrum i RESSURSBANK / Årets Sentrum