bergen-sentrumshandel-og-byliv

I Bergen sentrum omsettes det for 7,6 milliarder kroner innen varehandel og servering. Men i en by med nesten 300 000 innbyggere burde og kunne omsetningen i sentrum minst vært det dobbelte.

Det mest skremmende er likevel at sentrumshandelen år for år taper andeler i forhold til kjøpesenterbasert handel i byens randsoner. Dette går frem i en omfattende analyse utført av Bergen Sentrum AS, som har som mål å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift i Bergen sentrum.
– Årsaken til handelsnedgangen er å finne i manglende politisk bevissthet om hvor viktig handel og servering er for et vitalt bysentrum, skriver i Bergen Sentrum AS i sin byberetning.
Denne er å finne i RESSURSBANK / Handel og service i sentrum.

I sentrum omsatte butikkene og serveringsstedene for 7,6 milliarder kroner eks. mva – en nedgang på 0,7 prosent i forhold til foregående år – en omsetningsnedgang på over 100 millioner kroner. Sentrums andel av den samlet omsetning i butikker og serveringssteder i Bergen var på 26 prosent, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra året før. Tilsvarende økte omsetningen i butikkhandelen utenfor sentrum med 1,6 prosent. Tabellen nedenfor viser tydelig sentrums fallende andel av butikkenes og serveringsstedenes omsetning i Bergen by.

I Bergen, som i de fleste byer, er det fire forhold som trekkes frem som forklaring på at sentrum taper terreng:

  • Befolkningstilvekst og tilrettelegging av arbeidsplasser er som oftest høyere utenfor sentrum som følge av manglende boligbygging i sentrum av byen. I Bergen bor kun 18 000 mennesker av regionens 500 000 innbyggere i sentrum.
  • Tillatelse til og etablering av store kjøpesentre i byens randsoner.
  • Plasskrevende handel lokaliseres utenfor sentrum.
  • Klesbutikkene i sentrum står for en vesentlig høyere andel av omsetningen i sentrum enn utenfor sentrum, samtidig som denne bransjen har svakere utvikling enn andre deler av handelen.