arets-sentrum-2019

Utmerkelsen «Årets sentrum i Norge» er blitt en stor suksess – både for Norsk Sentrumsutvikling og ikke minst for de to vinnerbyene Fredrikstad i 2017 og Bodø i 2018.

Som direkte følge av kåringen, har begge byene fått betydelig oppmerksomhet over hele landet. Frist for å sende inn søknad om nominasjon kommende år er 1. juni 2019.

NSU oppfordrer samtlige byer om å delta i konkurransen om å bli Årets sentrum i Norge i 2019, særlig gjelder dette byer som tidligere har deltatt eller vært blant de nominerte.

Kåring av Årets sentrum i Norge 2019 finner sted på Sentrumskonferansen i Bodø 25. september. Bli med på kåringen av Årets sentrum i Norge 2018 og send inn søknad om nominasjon innen 1. juni! Kriterier for å kunne søke om nominasjon er å finne på www.norsk-sentrumsutvikling.no / Årets sentrum.