Fredrikstad – Årets Sentrum i Norge 2017

 

Utmerkelsen «Årets sentrum i Norge» er blitt en stor suksess – ikke minst for de to vinnerbyene Fredrikstad i 2017 og Bodø i 2018. Som direkte følge av kåringen, har begge byene fått betydelig oppmerksomhet over hele landet. Utmerkelsen tildeles en kommune, sentrums- / nærings- eller gårdeierforening eller andre som har initiert, gjennomført eller arbeider med konkrete planer og tiltak for å vitalisere sentrum. Dette omfatter tiltak innen handel, tjenesteyting, kultur og opplevelse, infrastruktur samt boligetablering og bomiljø.

Norsk Sentrumsutvikling oppfordrer samtlige byer om å delta i konkurransen om å bli Årets sentrum i Norge i 2019.
Frist for å sende inn søknad om nominasjon kommende år er 1. juni 2019.
Kåring av Årets sentrum i Norge 2019 finner sted på Sentrumskonferansen i Bodø 25. september.
Kriterier for å kunne søke om nominasjon er å finne på www.norsk-sentrumsutvikling.no / Årets sentrum.